Rezultatele lucrărilor de regenerare a pădurilor în anul 2023

plantari puieti codru timis

 

Direcția Silvică din Caraș-Severin prioritizează regenerarea pădurilor pentru a asigura integritatea și durabilitatea acestora, astfel încât să-și poată îndeplini în mod continuu rolurile de protecție și producție.

Pentru realizarea acestui obiectiv și a programului anual de regenerare, pe lângă lucrările de împăduriri executate în primăvara anului curent, au fost executate lucrări și pe parcursul toamnei,
suprafața total regenerată în anul 2023 ajungând la 548 de hectare, cu 28 de hectare peste program. De asemenea, pe lângă lucrările de regenerare a pădurilor, s-au efectuat lucrări de completare a plantațiilor înființate în anii precedenți și de refacere a celor afectate de diverși factori dăunători (seceta, incendii, etc.), pe suprafață de 75 de hectare.

Detaliat, situația regenerărilor la nivelul anului 2023 este următoarea:
-regenerări naturale: 469 hectare realizate față de 445 hectare programate;
-regenerări artificiale: 79 hectare realizate față de 74 hectare programate.
-completări ale regenerărilor și refaceri: 75 hectare față de 73 hectare programate.

Pentru împăduririle din acest an, au fost utilizați 738 mii puieți din grupele speciilor de rășinoase,
foioase tari și moi, proveniți din pepinierele Romsilva.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/