Reguli mai stricte pentru acordarea finanțărilor nerambursabile!

concert 5

Primăria Lugoj a pregătit 2,4 milioane de lei pentru festivaluri și evenimente culturale. Consiliul Local a aprobat regimul finanțării nerambursabile a proiectelor culturale din bugetul local pentru activități non-profit de interes local.

Ca principii generale, care stau la baza încheierii acestor contracte de finanțare, enumerăm libera concurență, transparența, diversitatea culturală și susținerea debutului.

Vor fi supuse evaluării numai proiectele care întrunesc următoarele criterii de selecționare: programele și proiectele sunt de interes public local și/sau promovează valorile locale; promovează și adaugă identitate Municipiului Lugoj; este dovedită durabilitatea impactului cultural, economic și social, după caz; este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării. În perioada pregătirii proiectului, solicitantul are obligația de a identifica și atrage surse complementare de finanțare.

Trec în etapa de evaluare și selecție doar cererile de finanțare care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe: au fost confirmate de primire de către autoritatea finanțatoare (Primăria Municipiului Lugoj), certificând astfel încadrarea în termenul de depunere comunicat; conțin toate documentele însoțitoare obligatorii conform regulamentului iar forma de prezentare este în format electronic.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Documentația cerută solicitanților este foarte complexă, dar pașii trebuie respectați cu strictețe dacă se dorește accesul la fonduri publice. Iată doar câteva dintre documentele cerute: scrisoarea de interes în original, cererea tip de finanțare, certificat de înregistrare de la Registrul Comerțului, Judecătorie sau alte documente care să dovedească eligibilitatea solicitantului; hotărâre judecătorească sau statut; dovada existenței surselor de cofinanțare proprii sau complementare în valoare de minimum 10%  din valoarea totală a proiectului. Se mai cere certificatul din care să reiasă că solicitantul nu are datorii, un buget detaliat de venituri și cheltuieli pentru proiect, declarație de imparțialitate și declarație că va folosi banii primiți doar pentru activitatea solicitată.

La acestea se adaugă alte documente, printre care CV-urile artiștilor, curatorilor și echipei de proiect, declarații de parteneriat semnate de către parteneri. Pe parcursul derulării contractului, nu este permisă modificarea titlului proiectului.

Bugetul disponibil pentru finanțări este de 2.400.000 lei dintre care: proiecte cu caracter repetitiv (festivaluri, gale, concursuri artistice, celebrări, proiecte tematice și colective, bienale etc): – 1.150.000 lei; proiecte cultural – educative: 1.000.000 lei; promovarea culturii scrise: 150.000 lei și un fond contestații de 100.000 lei. Durata derulării proiectelor este iunie – decembrie 2023.

publicitate si promovare online banner maxagro
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/