Primăria Reșița primește cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței! Cine sunt beneficiarii?

ajutoare incalzire

Reșițenii cu venituri modeste pot depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021-2022, până la data de 15 octombrie, la Direcția de Asistență Socială a Primăriei Reșița, cu sediul în Piața Republicii Nr. 44. Solicitările se pot depune și ulterior, pe parcursul sezonului rece, până la data de 20 a lunii.

Familiile și persoanele singure din municipiul Reșița al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depășește 1.386 de lei – în cazul familiei –, respectiv 2.053 de lei – în cazul persoanei singure, pot depune cereri şi declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută mai sus pot beneficia lunar de suplimentul pentru energie, inclusiv în perioada sezonului rece, informează reprezentanții Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Reșița.

Cererile vor fi însoțite de următoarele acte:
• Factura de gaze naturale (a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale);
• Factura de energie electrică (a titularului de contract individual pentru punctul de consum unde se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică);
• Copie acte de identitate pentru toți membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita ajutorul, respectiv certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani;
• Copie xerox după actul de proprietate, certificat moștenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donație/ contract cu clauză de abitație/contract de comodat/contractul de întreținere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
• Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului (pentru posesorii de autoturisme);
• Adeverința de la Asociația de locatari/proprietari, în care se certifică nominal persoanele care locuiesc și sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanța privind plata gunoiului menajer eliberată de SC BRANTNER SA pentru situațiile unde nu există asociație de proprietari;
• Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă.
• Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii:
– adeverință de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă
– cupoane de pensii
– cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
– cupoane indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap
– alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere şi educare
– acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, renta/subvenție agricolă, etc.
– adeverință eliberată de către Serviciul Public Direcția Impozite şi Taxe din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deținute de către familie sau persoanele singure, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale;

Titularul cererii poate fi un membru al familiei cu vârsta de peste 18 ani şi care face dovada că locuiește la adresa pentru care solicită subvenția cu gaze naturale.