Primăria Caransebeș investește peste 80.000 de lei într-un proiect social

Chiar înainte de finalul anului, consilierii din Caransebeș au aprobat în unanimitate un proiect social menit să continue munca Asociației Caritas în folosul comunității și în special al copiilor proveniți din familii nevoiașe.

Aleșii locali au aprobat finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectului „Cantina de Ajutor Social”, depus de Asociația Caritas și declarat câștigător în 2017 cu suma de 84.000 de lei. Oportunitatea acordării subvenției rezultă din faptul că serviciile oferite în cadrul cantinei Caristas vin în completarea serviciilor sociale oferite de Cantina de Ajutor Social a Primăriei Caransebeș, unde numărul beneficiarilor este limitat de lege. Pe de altă parte, beneficiarii serviciilor oferite de Cantina Caritas sunt și cei ai programului after school din cadrul Centrului de zi Caritas, fapt care contribuie la prevenirea abandonului școlar și a marginalizării școlare și sociale.

Prin proiect sunt asistate 90 de persoane pe zi, iar pentru anul 2017 nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată este de 90 de lei. De aceea suma solicitată a fost de 90 de persoane x 90 de lei/lună x 12 luni, un total de 97.200 de lei. În raportul justificativ se arată că în 2016 s-au alocat fonduri în valoare de 70.000 de lei, astfel că pentru 2017 s-a aprobat suma de 84.000 de lei, ținând cont și de majorarea salariului minim pe economie de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.