O sută de ani de când în patrimoniul bibliotecii Universității Politehnica Timișoara a intrat prima carte

În 15 martie 1921, primul bibliotecar al Școlii Politehnice la Timișoara, Eustațiu Pandele, înregistra prima carte intrată în patrimoniul bibliotecii. Este vorba despre „Beton Arme. Abaques Pratiques pour l’Etablissement des Hourdis et des Poteaux”, o lucrare în limba franceză, apărută la Paris în 1920. La șase luni de la începerea primului an universitar timişorean a fost constituită colecţia bibliotecii, fondul iniţial de publicaţii fiind obţinut prin generozitatea dascălilor.

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara împlinește, în 15 martie 2021, 100 de ani de la prima atestare documentară. Încă din anul 1920, când prin Decret Regal s-a hotărât înfiinţarea Școlii Politehnice la Timișoara, la articolul 38 se stipula că „Personalul administrativ al Şcoalei… cuprinde în afară de director şi subdirector: un bibliotecar”.

leader board 728 x 90 px

Primul bibliotecar menţionat în Anuarele Şcolii a fost Eustaţiu Pandele. Într-un memoriu referitor la activitatea Școlii se spune: „Pe lângă activitatea de specialitate pe care urma să o dezvolte Școala, ea nu putea lipsi în acest loc, la granița țării, să pășească cu curaj la dezvoltarea unui progres cultural pe scară largă, pentru marele public”. Animatori ai vieții culturale din Banat, profesorii și studenții Școlii Politehnice din Timișoara au inițiat o «mișcare culturală la sate». Traian Lalescu, primul rector al Politehnicii, a organizat o serie de biblioteci școlare, iar studenții au organizat șezători culturale în comune.

„Era, de altfel, continuarea unei tradiții de peste un secol, Timișoara fiind primul oraș de pe teritoriul actual al României, dar și primul oraș din vechiul Imperiu Habsburgic în care a fost înființată o bibliotecă publică, cu un rol determinant în culturalizarea maselor. Meritul îi aparține lui Josef Klapka, care în 15 mai 1815 înfiinţează biblioteca publică, cu posibilitate de împrumut şi cu sală de lectură.”, transmit reprezentanții Universității Politehnica Timișoara.

Activitatea bibliotecii Școlii Politehnice a început în clădirea şcolii primare de pe strada Telbisz, unde a activat până în anul 1947, când colecţiile acesteia au fost mutate în sediul de pe strada Piatra Craiului. După un an de la înființare, a urmat o perioadă de 16 ani în care, pe lângă bibliotecar, apare menţionat şi un custode de sală, ceea ce demonstrează creşterea numărului de publicaţii şi a numărului de cititori. Activitatea bibliotecii a continuat în toţi anii care s-au scurs, paralel cu activitatea „Şcolii”, ea fiind cea care a asigurat suportul material al pregătirii studenţilor şi al activităţii de cercetare.

După 1989, Biblioteca Universităţii Politehnica Timișoara a devenit nu doar colecţionara valorilor culturii tehnice ci şi cea care, prin ajutorul oferit de tehnica informaţională a acestui început de mileniu, diseminează informaţiile de ultima oră şi oferă posibilitatea regăsirii acestora prin metode moderne.

Din noiembrie 2014, Biblioteca UPT are un nou sediu, pe strada Vasile Pârvan nr.2B. Biblioteca aduce o serie de facilități printre care accesul direct la informație, prin consultarea, la raft, a colecțiilor, posibilitatea redactării documentelor în spațiul IT, săli de lectură, sală de videoconferință, serviciu de autoîmprumut și autorestituire, cu descărcare directă în program și acces wi-fi în întreaga clădire.

Dacă în timpul anului, pragul Bibliotecii UPT e trecut zilnic de circa 1.000-1.500 persoane, în sesiuni se ajunge la peste 2.000 persoane pe zi. În sesiuni, Biblioteca UPT își prelungește programul, fiind deschisă zilnic între orele 9-24. Există și o sală de lectură cu 100 de locuri deschisă non-stop.

Astăzi, Biblioteca UPT înseamnă circa 1.000.000 de volume, peste 10 km de documente la raft, 8.400 mp pe 6 niveluri, peste 200 de bibliotecari angajați de-a lungul timpului, 25 de ani de acces liber la raft, 25 de ani de informatizare a activităților, 600 de locuri pentru lectură, 100 de locuri în sala de lectură cu program non-stop, peste 1.000 de utilizatori, în medie, pe zi, peste 400.000 de accesări online în 2020, peste 200 de calculatoare, 4 multifuncționale și stație de autoîmprumut și autorestituire pentru utilizatori, sistem de securitate RFID pentru acces liber la raft, sistem integrat de bibliotecă Aleph, versiunea 522, peste 200 de evenimente organizate de-a lungul unui an.

În prezent, este în curs achiziția a 35.000 de titluri de e-books în domeniul știință și tehnologie.