Noua infrastructură de calcul și stocare modernizată ca să ofere servicii de tip Cloud și de calcul de înaltă performanță, inaugurată la UVT

uvt 1
1000x100 (2) mbmr 1000x100

Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat noua infrastructură de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică, modernizată pentru a oferi servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță. 

La Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc conferința de presă inaugurală dedicată prezentării Infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță – infrastructură realizată în cadrul proiectului MOISE (COD POC/398/1.1.2 (tip Cloud)-1a, MYSMIS: 124562). La conferință au participat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, alături de managerul proiectului MOISE și director al CeRiCS (Centrul de Cercetare în Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică a UVT), prof. univ. dr. Viorel Negru.

uvt 4

Anterior conferinței de presă, a avut loc workshopul de inaugurare a infrastructurii, realizat în format hibrid (în A01, respectiv online pe Google Meet). La workshop au participat membri ai comunității academice din UVT, invitați din partea unor universități și institute de cercetare, potențiali beneficiari din mediul academic, din administrația publică și din mediul economico-social, interesați de aplicabilitatea serviciilor de tip Coud și de calcul de înaltă performanță (HPC) la nivelul activităților de cercetare științifică, transfer tehnologic și socio-economic.

uvt 2

Proiectul MOISE este cofinanţat din Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 398/1/1, Acțiunea 1.1.2. – Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 240/24.04.2020. Proiectul are o durată de 24 luni, valoarea contractului de finanțare fiind de 5.695.580,54 lei, din care 4.851.360,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului MOISE este creșterea capacității, în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara, prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică (CeRiCS), din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, pentru a permite creșterea ofertei de servicii de tip Cloud, servicii de HPC și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date.

Muzeul TM

uvt 3

„Extinderea capacității de calcul și de stocare a Centrului de Cercetare în Informatică face posibilă continuarea unei tradiții binecunoscute a Universității de Vest din Timișoara, care s-a consacrat ca unul dintre principalii furnizori de putere de calcul și de date din țară, dar și prin specialiştii care s-au format aici, deschizând noi oportunităţi pentru realizarea unor cercetări de excelenţă şi pentru creşterea nivelului de pregătire al viitorilor absolvenţi.”, a declarat rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

„Caracterul unic al acestei extensii este dat de crearea unui centru de date de tip container: acesta respectă cele mai moderne standarde de redundanță și siguranță, este modular și extensibil, eficient și cu o disponibilitate înaltă de funcționare și de acces la date. Nu în ultimul rând, integrarea Containerului cu Grădina Urbană a UVT subliniază caracterul deschis al informaticii, integrarea domeniului într-un ecosistem academic, în termeni de pregătire a studenților și de aplicabilitate către un mediu sustenabil, incluziv și cu caracter interdisciplinar.”, a declarat managerul proiectului MOISE și director al CeRiCS, Viorel Negru.

Facultatea de Matematică este una dintre primele facultăți înființate în cadrul universității, în anul 1948. În prezent poartă denumirea de Facultatea de Matematică și Informatică, fiind compusă din două departamente: Matematică, respectiv Informatică, specializarea Informatică fiind înființată în 1971 (info.uvt.ro).

Centrul de Cercetare în Informatică (CeRiCS) și-a început activitatea în 1994 (prin crearea Laboratorului de Inteligență Artificială și Calcul Paralel), fiind acreditat la nivel național în anul 2000. În ultimii 25 de ani, în cadrul centrului s-au derulat peste 100 de proiecte de cercetare, din care peste 40 internaționale (research.info.uvt.ro). Prin proiecte de infrastructura (15, din care 7 la nivel european) s-a asigurat o infrastructură de cercetare performantă și integrată în rețele de infrastructuri de cercetare la nivel național și european (hpc.uvt.ro).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

banatica 1000x100
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/