Metode inovative de predare pentru preșcolari. „Ne propunem o implicare activă şi creativă a copiilor“

Grădinița cu Program Normal din Feneș a fost ieri, 12 noiembrie, gazda unui cerc pedagogic unde peste 30 de cadre didactice din învățământul preșcolar s-au reunit pentru a dezbate un subiect pe cât de delicat, pe atât de util micuților: „Metode inovative de predare-învățare-evaluare în educația timpurie – exemple de bună practică”.

Metoda Covorului Povestitor, Metoda Șorțului Povestitor, Metoda Povestirii în Făină, Metoda Mănușii Pentru, precum și cea a Geamantanului Călător reprezintă câteva dintre metodele experimentate de dascăli, în atelierele de lucru, metode share-uite între colegii de catedră participanți la cercul de pedagogie și care au avut un impact pozitiv în rândul acestora.

Întreaga activitate de la Feneș a fost coordonată de prof. Ionela Lucica Ştefan, responsabilă cu Cercul Pedagogic, sub îndrumarea doamnei inspector pentru educaţie timpurie prof. Ana Damian şi a metodiştilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin: prof. Ana Buru, prof. Diana Iacob, prof. Elena Vlasie.

Despre impactul acestor metode asupra preșcolarilor, dar și în ce mod stimulează aceste metode învățământul calitativ, ne spune profesorul Ana Buru, metodist ISJ: „Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Astfel că, prin utilizarea metodelor inovative, ne propunem o implicare activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente şi laterale, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor”.