Metode inovative de predare pentru preșcolari. „Ne propunem o implicare activă şi creativă a copiilor“

po 1000x100px (3)
explo 1000x200

Grădinița cu Program Normal din Feneș a fost ieri, 12 noiembrie, gazda unui cerc pedagogic unde peste 30 de cadre didactice din învățământul preșcolar s-au reunit pentru a dezbate un subiect pe cât de delicat, pe atât de util micuților: „Metode inovative de predare-învățare-evaluare în educația timpurie – exemple de bună practică”.

Metoda Covorului Povestitor, Metoda Șorțului Povestitor, Metoda Povestirii în Făină, Metoda Mănușii Pentru, precum și cea a Geamantanului Călător reprezintă câteva dintre metodele experimentate de dascăli, în atelierele de lucru, metode share-uite între colegii de catedră participanți la cercul de pedagogie și care au avut un impact pozitiv în rândul acestora.

Întreaga activitate de la Feneș a fost coordonată de prof. Ionela Lucica Ştefan, responsabilă cu Cercul Pedagogic, sub îndrumarea doamnei inspector pentru educaţie timpurie prof. Ana Damian şi a metodiştilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin: prof. Ana Buru, prof. Diana Iacob, prof. Elena Vlasie.

banner 1000 x 100 hd
expresb 1000x100

Despre impactul acestor metode asupra preșcolarilor, dar și în ce mod stimulează aceste metode învățământul calitativ, ne spune profesorul Ana Buru, metodist ISJ: „Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Astfel că, prin utilizarea metodelor inovative, ne propunem o implicare activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive, a gândirii divergente şi laterale, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor”.

banner 1000 x 100 hd
upt 1000x100
03 britannia 1000 x 100 gif