Lansarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Oravița prin reabilitarea și refuncționalizarea a trei clădiri aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și a unui parc parte din Ansamblul Urban Oravița cod LMI CS-II-a-B-11134”

eu flag 1024x666

anunt de presa incepere proiect noiembrie 2021 page 0001

anunt de presa incepere proiect noiembrie 2021 page 0002