InoHubDoc, un proiect al UPT pentru încurajarea aprofundării studiilor

timisoara capitala 2023

Universitățile din toată țara se confruntă cu o lipsă de personal. Tinerii fie aleg să nu își continue studiile după master sau licență, fie nu vor să predea. Universitatea Politehnica Timișoara a creat InoHubDoc, un proiect prin care îi încurajează pe tineri să obțină titlul de doctor, să continue în cercetare sau să își găsească un loc de muncă.

Proiectul „Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale / InoHubDoc” coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara are o valoare de 5,6 milioane de lei și  este co-finanțat din Fondul Social European

La finalizarea proiectului, 36 de doctoranzi ar trebui să își găsească un loc de muncă, 36 de doctoranzi să urmeze studii sau cursuri de formare, 52 de doctoranzi să obțină titlul științific de doctor și 20 de cercetători post-doctorat să finalizeze programele de cercetare.

Cuib de vise 1000x100

„Obiectivul general al proiectului constă în atragerea și menținerea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat în programe educaționale de înaltă calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt avute în vedere promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea si furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI)”, transmite UPT.

Prin obiectivele specifice ale proiectului se urmărește creșterea atractivității și îmbunătățirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat si post-doctorat în condiții de susținere financiară adecvată; diversificarea formelor de pregătire a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin îmbunătățirea accesului la formare profesională, la resurse naționale și europene de cercetare și învățare; îmbunătățirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite să dezvolte capitalul uman, dezvoltarea și furnizarea de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale/ antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitive, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.