Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș din data de 23.07.2021

1000x100 (1)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200
Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.1. – Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.07.2021, ora 10.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Anexa la Dispozitia nr.  ………/16.07.2021 
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 23.07.2021
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 23.07.2021.
2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  08.07.2021.
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș, nr.cad. 43172  în suprafață de 1037 mp, proprietatea municipiului  Caransebeș, domeniul privat  în doua loturi, în suprafața de 500 mp, respectiv în suprafața de 537 mp.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 2803 mp, înscris în CF nr. 43458 Caransebeș, nr. top 332/2-333/2-334/2-335/2 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes,
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta unui beneficiar ca urmare a renuntarii la terenul atribuit,.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea  finantarii nerambursabile de la bugetul local al municipiului Caransebes, a proiectelor declarate câștigătoare la procedurile de selecție organizate în anul 2021.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotarare privind participarea municipiului Caransebes la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).realizat de Asociația Tășuleasa Social.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE”, zona Racovita, strada D.A. Sturdza, f.nr.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
9- Proiect de hotarare privind  respingerea Planului Urbanistic Zonal – ,,ZONA DEPOZITARE SERVICE AUTO , PARCARE SI SERVICII COMPLEMENTARE SERVICII DE CAZARE SI AGREMENT”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
10.- Proiect de hotarare privind arondarea  Liceului Teologic Baptist Reșița – Secția Caransebeș la Cabinetul medical școlar nr. 1 -Cabinetul Colegiului Național „C.D. Loga”, în vederea asigurării de servicii medicale pentru elevii și perșcolarii ai acestei unități de învățământ .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
Punctul 11. – Intrebari. Interpelari.
Punctul 12.- Diverse.
1000 x 200 gif