DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2018

po 1000x100px (3)
explo 1000x200

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 20.12.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2018.

2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 03.12.2018.

3. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2018 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul III, al anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinatate si subventii pentru trimestrul III, al anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.231/03.12.2018 pentru aprobarea proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 2500 mp din parcela inscrisa in CF nr.30179 , nr top XI/P/7/1, in suprafata de 14.666 mp, aflata in domeniul public al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. – Proiect de hotărâre privind dezmembrarea si vanzarea a doua loturi din parcela de teren identificata in CF nr. 41000 Caransebes, nr.cad 41000, proprietatea municipiului Caransebes, catre proprietarii caselor din strada I.L.Caragiale, nr.17A si nr.17.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a parcelei de teren identificata in CF 40159 Caransebes, nr.cad 40159, in suprafata de 5000 mp, proprietate publica a municipiului Caransebes.

banner 1000 x 100 hd
expresb 1000x100

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației apartamentului nr.8, situat in blocul nr.33, Sc.C, strada Balta- Sarata, din locuinta ANL, in locuinta de serviciu.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de protectie civila, destinata asigurarii dotarii cu materiale si echipamente necesare la interventiile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si implementarii unui sistem de instiintare-avertizare-alarmare pentru asigurarea protectiei reale a populatiei, integrat Sistemului National de Instiintare -Alarmare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind abrogarea art.2. al HCL nr.268/27.08.2014 referitor la interdictia accesului turmelor de ovine, caprine si bovine si de realizare a saivanelor sau fermelor de animale in zona de inters turistic, teren intravilan si extravilan, cuprinsa intre limita comunei Buchin, malul stang al raului Timis si strada Valea Cenchii, inclusiv zona impadurita Teius si Valea Cenchii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. – Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Caransebes, cu o suprafaţă de 353 ha pădure de folosinta forestiera cu comunele Carașova ,Forotic, Goruia, Lăpușnicul Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare si municipiul Resita, in vederea gospodaririi si administrarii padurilor in regim silvic, pe principiile eficienței economice si aprobarea Regulamentului activității de administrare a padurilor in regim silvic pentru ,,Ocolul Silvic Banatul Montan” Regie Autonoma.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. – Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului la nivelul UAT Municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15. – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019, la nivelul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

16 – Prezentarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II , al anului 2018.

17. – Intrebari.Interpelari

18.- Diverse.

banner 1000 x 100 hd
upt 1000x100
03 britannia 1000 x 100 gif