DISPOZITIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane

1000x100

DISPOZITIE

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Herculane din data de 15.12.2021 Primarul orașului Băile Herculane,

Având in vedere prevederile art.133 alin.2, art.134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3, alin.4 si alin.5 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul prevederilor art.196 alin.1, lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE: 

Art.I Se convoacă de îndată ședința extraordinara a Consiliului Local al orașului Baile Herculane, in data de 15.12.2021, orele 13,00 care se va desfășura cu participarea fizica a consilierilor locali, in sala de ședințe a Primăriei orașului Baile Herculane.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare, cu indicarea comisiei de specialitate careia i-a fost trimis spre avizare proiectul de hotarare, este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.3 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format electronic.

Art.4 Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente la proiectul de hotarare aflat pe proiectul ordinii de zi.

Art.5 Prezenta dispozitie intra in vigoare si se comunica potrivit art.197 alin.1 si 4 si art.198 alin.1 si 2 si art.199 alin.l  si 2 Institutiei Prefectului judetului Caras-Severin si se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Baile Herculane, potrivit dispozitiilor art.135 alin.4 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ­ teritoriale si la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Primar Miclău Cristian