Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în ședință ordinară din data de 14.03.2024

1000x100 (2) STPT job 1000x200

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în ședință ordinară din data de 14.03.2024

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1,art. 134 alin. 1 lit. a), art. 135 și art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul oraşului Moldova Nouă,

DISPUNE:
ART.UNIC: Se convocă Consiliul Local al orașului Moldova Nouă în ședință ordinară, care va avea loc în sala de Ședințe a Primăriei orașului Moldova Nouă, în data de 14.03.2024, ora 1100, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2023.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

2. Proiect de hotărâre aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2023.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2023.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2023.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2024 .
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 11.000 lei în vederea organizării „Fășancului” la Moldova Nouă.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

1000x100 (3) 1000x100 (4)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă,
Măceşti şi Moldoviţa în anul 2024.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2023, pentru locuințele situate în blocurile ANL din orașul Moldova Nouă, aplicabile cu 01.03.2024.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

9. Proiect de hotărâre privind achiziționarea și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative ale imobilelor din unitatea administrativ-teritorială, oraşul Moldova Nouă.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul nr. 3950/2023 privind administrarea în regim silvic a fondului forestier, proprietatea U.A.T. Moldova Nouă, de către R.P.L Ocolul Silvic Banatul Montan R.A. Reşiţa.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a Planului de revitalizare și regenerare urbană a zonei in vederea depunerii unui proiect în cadrul apelului de proiecte ”Revitalizare și regenerare urbană” lansat de ADR Vest în cadrul Programului Regional Vest.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII VERZI ȘI ZONE
PIETONALE ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ” în vederea solicitării de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Revitalizare și regenerare urbană” lansat de ADR Vest în cadrul Programului Regional Vest.
Inițiator: Primar – Dr. Ing. CHISĂLIȚĂ ION

14. Diverse

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/