Digitalizarea la Vest, nivelul următor. Automatizări inteligente și semnare electronică a documentelor pentru studenți

universitatea de vest

Universitatea de Vest din Timișoara a dezvoltat pentru studenți o resursă integral electronică, destinată semnării actelor instituționale interne, cu ajutorul unei semnături electronice avansate, creată pe infrastructura proprie fără costuri externe. Instrumentul creat în ultimele patru luni a fost deja testat în rândul a peste 10.000 de documente. Un calcul simplu arată economii de câteva sute de mii de lei, raportat doar la documentele digitalizate de tipul contractelor de studiu și a contractelor de discipline.

Printre beneficiile acestui proces de digitalizare din Universitatea de Vest se numără mii de ore petrecute cumulat, pentru generarea și verificarea contractelor, pentru mai mult de 16.000 de studenții, cel puțin 120.000 de pagini care nu au mai avut nevoie de tipărire, numai pentru contractele de studiu, minimum 240 de topuri de hârtie A4 salvate și alte 21.000 de plicuri salvate și eliminarea costurilor cu expedierea și retransmiterea documentelor semnate olograf.

Primele tipuri de documente pentru care au fost testate aceste resurse au fost contractele de cazare, apoi cele de studii.

„Preocupările avansate pentru implementarea sistemelor cu ajutorul cărora transformarea digitală devine realitate se află în topul priorităților comunității academice a Universității de Vest din Timișoara. Automatizările inteligente și semnarea electronică avansată a documentelor sunt procesele digitale aplicate acum mai multor serii de operații instituționale cu studenții din UVT, aici fiind vorba despre completarea și autentificarea prin semnare electronică a contractelor de studiu și de discipline, dar și a celor de cazare, aducând eficiență și salvând energie, timp și resurse, la o scară mare, pentru o experiență nouă și facilă în desfășurarea acestor activități universitare. Digitalizarea nu este o modă, ci devine un instrument esențial pentru viața universitară, adaptată la noile standarde ale tehnologiilor și comunicării.”, a declarat rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Transformarea digitală reprezintă un cumul de atitudini, instrumente, procese automatizate și implicare activă, din partea întregii comunități. UVT nu se va limita, anunță reprezentanții universității, doar la utilizarea de tehnologii digitale avansate, ci atunci când va putea le va crea și le va pune la dispoziția comunității.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/