De la 1 august 2017, contractele part-time vor fi mai costisitoare pentru angajatori!

Codul Fiscal va fi modificat de Guvern, de la 1 august 2017, în sensul că angajatorii au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale la nivelul salariului minim, astăzi de 1.450 lei, pentru salariații cu timp parțial de muncă, indiferent dacă remunerația este sub nivelul salariului minim.

Informaţia a fost publicată în premieră ieri de profit.ro şi a fost confirmată de Ministerul Finanţelor! Astfel, Codul Fiscal va fi modificat de Guvern, printr-un nou articol, după cum urmează:

„Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora va fi:

(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c) (persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfășoară activitate, cât și pe perioada în care acestea beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – n.r.), baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale o reprezintă suma câștigurilor brute, realizate de persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora este datorată contribuția individuală.

(2) Prin excepție, în cazul câștigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, inclusiv în cazul celor care prevăd plata în acord, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care este datorată contribuția, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună, în care contractul a fost activ.

Persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c) nu le sunt aplicabile prevederile alin. 2 pe perioada în care salariații acestora se află într-una dintre următoarele situații: a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; b) sunt ucenici în vârstă de până la 18 ani; c) sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; d) sunt pensionari pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii; e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul este cu normă întreagă, iar baza lunară de calcul al acestuia este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară“.

În aplicarea acestor reguli, mai precizează Ministerul Finanţelor, angajatorul trebuie să solicite documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), iar în cazul situației prevăzute la alin. (3) lit. e), angajatorul solicită  o declarație pe propria răspundere. Prin derogare, noua impozitare intră în vigoare la 1 august 2017 și va fi aplicată începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

În prezent, baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora o reprezintă suma câștigurilor brute din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice, asupra cărora sunt datorate contribuțiile sociale individuale. Ca urmare, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, inclusiv în cazul celor care prevăd plata în acord, al căror nivel este sub cel al salariului minim brut pe țară garantat în plată, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuțiilor sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este  venitul realizat, chiar dacă acesta este sub nivelul salariului minim. Situaţia aceasta se va schimba, deci, de la 1 august, potrivit Ministerului Finanţelor, citat de profit.ro.

Guvernul precizează că în prezent există 1,1-1,2 milioane contracte de muncă cu timp parțial, 370.000 de salariați activi având un singur contract de muncă, cu timp parțial.

Sursă foto: argesulvorbeste.ro.