Cum pot circula cu trenul elevii și studenții, gratuit sau cu reducere

peron gara

Elevii pot cicula cu trenurile interne gratuit, iar studenții beneficiază de o reducere de 50%. Au nevoie de unele documente și trebuie să obțină carduri de călătorie noi.

Cardurile eliberate de CFR Călători pentru anul școalr 2021/2022 nu mai sunt valabile.

„Noul card cu ID va fi eliberat pentru elevi de la casele de bilete în baza carnetului de elev cu viza pentru anul școlar 2022-2023 sau pentru elevii din clasele pregătitoare în baza adeverinței care atestă calitatea de elev, valabilă pentru anul școlar 2022-2023. Studenții pot obține un nou ID atât on-line, cât și de la casele de bilete în baza legitimației de student pentru reducere / gratuitate la transport cu viza pentru anul universitar 2022-2023”, aflăm de la CFR Călători.

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Până în 30 septembrie, elevii pot circula gratuit în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior. Pentru călătoriile din 1 ocotmbrie, copiii au nevoie de nou carnet vizat la zi.

Studenții în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Pentru a beneficia de reducere la clătoriile din 1 noiembrie, studenții au nevoie de carnetele vizate pentru anul universitar 2022/2023.