Cum poate fi protejat patrimoniul orașelor din Banat? Proiect-pilot la Jimbolia

afiș
Cuib de vise 1000x100

Păstrător al unui patrimoniu arhitectural deosebit, orașul Jimbolia este spațiul de desfășurare al unui proiect-pilot ce își propune protejarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente identitare. Acțiunea vizează crearea unui exemplu de bune practici care ulterior ar putea fi adoptat de alte localități din Banat sau din restul țării.

Casa de Cultură a orașului Jimbolia găzduiește luni, 6 februarie, de la ora 16.00, prima întâlnire pentru consultarea populației cu privire la Planul de Acțiune pentru Patrimoniul Construit din oraș, care intră astfel în etapa participativă, de implicare a comunității locale în procesul decizional.

Realizat cu sprijinul ADR Vest și elaborat de reprezentanții Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara după o metodologie patentată de Institutul Patrimoniului din Bavaria, Planul de Acțiune pentru Patrimoniul Construit inventariază valorile de patrimoniu din Jimbolia și propune o strategie de protejare, conservare și punere în valoare a acestor obiective.

STPT job 1000x200

„Orașul Jimbolia reprezintă păstrătorul unui patrimoniu material și imaterial specific zonei interetnice a Banatului, care prin raritatea sa constituie o piesă valoroasă în contextul culturii naționale. Popularea acestui spațiu cu reprezentanți ai mai multor naționalități, precum germani, maghiari, români, sârbi, rromi, evrei, francezi, olandezi, italieni, slovaci a dus la apariția unui patrimoniu material întărit prin acțiuni antropice importante. Agricultura, meșteșugăria și industria au contribuit nu doar la dezvoltarea unor elemente arhitecturale definitorii, ci și la formarea unor mecanisme interumane concretizate în societăți sau alte organizații păstrătoare ale patrimoniului imaterial.”, a spus Cristina Dema, muzeolog la Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia.

Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/