Comunicat privind acordarea venitului minim de incluziune la 1 ianuarie 2024

untitled design set 970x90 px

Primăria Orașului Oțelu Roșu prin Direcția de Asistență Socială anunță acordarea unui nou beneficiu de asistență socială, venitul minim garantat (VMI), care va înlocui venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF), de la 1 ianuarie 2024.

Cine poate solicita venitul minim de incluziune:

Venitul minim de incluziune se acordă familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, conform Legii nr. 196/2016.

În perioada 23 noiembrie –31 decembrie 2023, primim cererile pentru acordarea noului tip de ajutor. Toți beneficiarii actuali de venit minim garantat și alocația pentru susținerea familiei trebuie să se prezinte la sediul DAS Oțelu Roșu pentru a se înscrie în evidențe pentru noul tip de ajutor sau să trimită electronic documentele necesare.

Condițiile de acordare a venitului minim de incluziune:

Să aibă domiciliul/ reședința sau, după caz, trăiesc pe raza orașului Oțelu Roșu;

În cazul persoanelor singure, în vârstă de până la 65 de ani, să obțină un venit net mai mic sau egal cu 400 de lei;

În cazul acordării ajutorului pentru familia cu copii, veniturile nete lunare să fie până la 700 de lei;

Să nu dețină bunuri mobile sau imobile care conduc la excluderea acordării acestui ajutor conform listei care se găsește pe site-ul dasotelurosu.ro;

DAS OȚELU ROȘU va analiza documentele depuse/transmise, iar în funcție de situație se vor realiza anchete sociale pe teren la domiciliul/reședința/locuința declarată.

Care va fi cuantumul venitului de incluziune:

Venitul minim de incluziune are două componente: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii.

Valoarea maximă a ajutorului de incluziune, prima componentă a VMI, va fi de 275 de lei/lună/membru de familie, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 de lei/lună.

În cazul celei de-a doua componente a VMI, ajutorul pentru familia cu copii, valoarea se stabilește în funcție de structura familiei, venitul și numărul de copii, iar cuantumul maxim este de 480 de lei.

Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

Cerere (formular tip);

Angajament de plată;

Acte de identitate – pentru solicitant și membrul familiei sale;

Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit;

Alte documente specifice situației solicitantului și familiei sale.

Formularele tip, precum și lista completă, detaliată, cu documentele care trebuie atașate la cerere:

Sunt disponibile:

Online, pe site-ul dasotelurosu.ro BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

În format tipărit, la sediul DAS OȚELU ROȘU, situat în Oțelu Roșu începând cu 23 noiembrie – 31 decembrie în programul de lucru luni-vineri, între orele 8:30-15:00.

Se transmit/depun:

On-line pe e-mailul: dasotelurosu@gmail.com

La ghișeu, la sediul DAS Oțelu Roșu str. Rozelor, nr 2, de luni până vineri, între orele 8:30-15:00 .

Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul Direcției de Asistență Socială a Orașului Oțelu Roșu, personal, la sediul Das Oțelu Roșu.

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/