Centru de asistență juridică la Facultatea de Drept din Timişoara, pentru victimele unor abuzuri juridice sau administrative

Ai fost victima unor nedreptăți juridice sau în sistemul public administrativ? De acum înainte, simplii cetățeni, dar și juriștii se vor putea adresa unui centru care va funcționa la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Juriştii se vor putea documenta de acolo, iar cetățenii vor primi asistență juridică.

Pentru cetățeni, serviciile oferite sunt: acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului; audiențe în cadrul centrului pentru asigurarea de consiliere de specialitate în vederea informării și îndrumării către instituțiile publice competente sau către avocații experți, ce oferă asistență de specialitate; elaborare de răspunsuri scrise la cererile de informare și asistență primite la centru; asigurare de formulare pretipizate și modele de cereri și petiții.

Pentru juriști, se oferă: audiențe în cadrul centrului pentru consiliere de specialitate în vederea
îmbunătățirii abilităților de comunicare și lucru cu persoanele vulnerabile, victime ale abuzurilor din partea sistemului de administrație și justiție; transmiterea de modele de cereri și petiții; acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului; acces la bazele de date în domenii de interes juridic; informare și acces la literatura de specialitate juridică, inclusiv străină; discutarea unor probleme juridice controversate.

Proiectul este realizat în colaborare cu facultățile de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Universității din Craiova, Universității „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universității din Bucureşti, proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, iar lider de parteneriat este Asociația Română pentru Transparență din București.

Prin acest proiect, experții în documentare și asistență juridică din cadrul centrului oferă
suport specialiștilor în drept și victimelor abuzurilor sau neregulilor din sistemul judiciar și
din administrația publică, contribuții prin care resusele juridice din mediul universitar vor fi
valorizate mult mai bine, în beneficiul cetățenilor”, a declarat despre acest proiect rectorul Marilen Pirtea.