Campania de împăduriri „Primăvara 2021” – în plină desfășurare la Ocolul Silvic Bocșa Montană

Ocolul Silvic Bocșa Montană, subunitate a Direcției Silvice Caraș-Severin, administrează o suprafață de 11.425,94 ha, din care păduri proprietate publică a statului – 10.734,94 ha și asigură serviciile silvice pentru păduri aparținând persoanelor fizice – 140.0 ha și unităților administrative-teritoriale – 551.0 ha. În prezent, Ocolul Silvic Bocșa Montană este organizat în 3 districte silvice, cu 19 cantoane.

Pentru anul 2021 sunt prevăzute lucrări de împăduriri pe o suprafață de 4.20 ha, din care 2.10 ha sunt împăduriri integrale și 2 ha sunt lucrări de completare a regenerărilor. Și în acest an, lucrările au început la sfârșitul lunii februarie cu scosul puieților din pepinierele silvice, transportul și depozitarea la șanț a acestora, iar de la 1 martie au început lucrările de împăduriri în teren.

Pentru lucrările programate în această campanie sunt necesari 20.960 de puieți din speciile gorun – 8.850 bucăți, paltin de munte – 8.320 bucăți, frasin – 3.790 bucăți. Acești puieți sunt produși în totalitate în pepinierele proprii ale ocolului silvic, existând și excedent pentru transferul de puieți către alte subunități din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin.

leader board 728 x 90 px

Valoarea totală a lucrărilor de împăduriri și completări pentru anul 2021 este de 34.984 lei, reprezentând valoarea puieților și a manoperei. „Reamintim pe această cale că pentru anul 2021 programul de regenerare a pădurilor pentru Direcția Silvică Caraș-Severin este de 758 de hectare, din care regenerări naturale – 622 hectare și regenerări artificiale – 136 hectare. Pe lângă lucrările de regenerare a pădurilor, naturale și artificiale, se vor efectua și lucrări de completare a plantațiilor înființate în anii anteriori și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de diverși factori dăunători (secetă, incendii etc.), pe suprafață de 58 de hectare”, spun reprezentanții Direcției Silvice Caraș-Severin.

Harta interactivă și detaliată a tuturor șantierelor de împăduriri din pădurile de stat administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva poate fi consultată la următoarea adresă:

https://bit.ly/38J77XZ