Apel de selecție 01- varianta simplificată, Măsura 6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole

Data lansării apelului de selecție: 09.10.2017

Măsura lansată prin apelul de selecție; Măsura M6.1 Infiintarea de activitati neagricole

 

Tipurile de beneficiari eligibili:Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici din zone rurale (Start-up) –art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
– Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up)

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 213.657 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;
• 30.000 Euro/proiect pentru startup-uri fără activități de producție,
• 50.000 Euro/proiect pentru proiectele care includ activități de producție.
Sprijinul se va acorda în 2 rate :
70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare;
30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 07.11.2017 ora 12.00 la sediul operational GAL, Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura M6.1 Infiintarea de activitati neagricole, pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-1-infiintarea-de-activitati-neagricole/
Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiuni pe supor tiparit a documentelor aferente masuri lansate.

 

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317(Cladire CEPROMIN),

Tel: 0354 411 150
Tel. mobil:0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

 

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU