Apel de selecție 01/2022 – varianta simplificată. Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

steag uniunea europeana

 

Data lansării apelului de selecție: 12.09.2022

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

Tipurile de beneficiari eligibili:
Beneficiarii direcţi ai măsurii 6.3/6B: Comunele definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru măsură: 764.335,61 euro (fonduri FEADR)

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului)

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 30.000 euro/proiect.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 17.10.2022, ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6.3. Dezvoltarea satelor, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-3-dezvoltarea-satelor/

Intervalul orar de depunere a proiectelor: de luni pana vineri intre orele 9.00-15.00, iar in ultima zi pana la ora 12.00.

Disponibilitatea la sediul operațional GAL a unei versiuni pe suport tipărit a documentelor aferente masuri lansate.

Datele de contact ale Asociației Microregiunea Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor GAL, unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
Sediul operațional: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Clădire CEPROMIN),
Tel: 0354 411 150; 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Președinte/Reprezentant legal
Carmen MICU