Anunț publicare posturi vacante

aquacaraȘ
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația locurilor vacante
și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 18.06.2024

Decizia cu nr. 837 din 18.06.2024

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Electrician/Electromecanic – Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare – Oravița – 2 posturi

Instalator/Muncitor necalificat- Serviciul Rețele de Canal- Caransebeș- 1 post

Instalator/Muncitor necalificat- Serviciul Rețele de Canal-Reșița- 1 post

Instalator/Muncitor necalificat- Serviciul Rețele de Canal-Oțelu Roșu- 1 post

Instalator/Muncitor necalificat- Serviciul Rețele de Canal-Moldova Nouă- 1 post

Instalator – Serviciul Rețele de Apă-Reșița- 1 post

Operator la tratarea și epurarea apelor uzate/Muncitor necalificat- Serviciul Stații de Epurare Oțelu
Roșu – 1 post

Operator la tratarea și epurarea apelor uzate/Muncitor necalificat- Serviciul Stații de Epurare
Caransebeș- 1 post

Operator la tratarea și epurarea apelor uzate/Muncitor necalificat- Serviciul Stații de Epurare Băile
Herculane- 1 post

Operator la tratarea și epurarea apelor uzate/Muncitor necalificat- Serviciul Stații de Epurare
Moldova Nouă- 1 post

Operator la tratarea apei tehnologice /Muncitor necalificat- Serviciul Tratarea apei și Stații de
pompare Băile Herculane- 1 post

Operator la tratarea apei tehnologice /Muncitor necalificat- Serviciul Tratarea apei și Stații de
pompare Caransebeș- 1 post

Operator la tratarea apei tehnologice /Muncitor necalificat- Serviciul Tratarea apei și Stații de
pompare Moldova Nouă- 1 post

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/