Anunț Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

skm c250i22100609070

Primar                                                                 Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Luca Mălăiescu                                     Muntean P. Neagoe