Anunț public privind decizia etapei de încadrare

anunt public
untitled design set 970x90 px

Comuna Rusca Montană titular al proiectului: Extinderea Rețelelor de Apă, Branșamente și Reabilitare Stație de Tratare în Comuna Rusca Montană, județul Caraș-Severin, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: Extinderea Rețelelor de Apă, Branșamente și Reabilitare Stație de Tratare în Comuna Rusca Montană, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în Comuna Rusca Montană.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Str. Petru Maior, Nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 09,00-15,00 și vineri intre orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/