ANUNȚ PUBLIC

STIMAȚI APICULTORI DE PE RAZA COMUNEI CORNEREVA

Apicultorii sunt obligați să transmită anual, în perioada 1 septembrie-31 decembrie, la ANZ, prin OJZ (Oficiul Județean de Zootehnie), declarația pe proprie răspundere cu numărul de stupi care conțin familii de albine pregătite pentru iernat ( Art.7 din Ordinul Ministrului nr.251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, cu modificările și completările ulterioare), al cărei model este prevăzut in anexa atașată.
Declarația pe proprie răspundere pate fi depusa direct la sediile OJZ sau transmisă prin fax, postă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia.

declaratie