ANUNȚ PUBLIC

SC SPALECK SRL , titular al proiectului “CONSTRUIRE HALA PARTER, CONSTRUIRE CORP DE LEGATURĂ ÎNTRE HALA EXISTENTĂ ȘI HALA PROPUSĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME  ETAJ, IMPREJMUIRE TEREN” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caras-Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE HALĂ PARTER, CONSTRUIRE CORP DE LEGATURĂ INTRE HALA EXISTENTĂ ȘI HALA PROPUSĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME  ETAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, Valea Țerovei, nr.24, CF 47596 Resita, jud. Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caras-Severin  din Reșița, str. Petru Maior, nr.73  iî zilele de luni-joi, între orele 8:00-15:00 și vineri, între orele 8:00-13:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.