ANUNT PUBLIC

primaria brebu

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin, cod poștal 320745, telefon/fax 0255232524, 0255232666, e-mail: primaria_brebu@yahoo.com, cod fiscal 3227629.
Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
– 21 de parcele de teren, ce apartin domeniului privat al Comunei Brebu, identificate astfel:
– teren intravilan -1184 mp – Valeadeni judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31793 Brebu, este proprietate privata a Comunei Brebu, impreună cu cele două construcții 31793-C1, in suprafața de 81 mp. Și 31793-C2 in suprafata de 57 mp
– teren intravilan -710 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31810 Brebu;
– teren intravilan -713 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31800 Brebu;
– teren intravilan -709 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31813 Brebu;
– teren intravilan -709 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31812 Brebu;
– teren intravilan -709 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31814 Brebu;
– teren intravilan -709 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31811 Brebu;
– teren intravilan -659 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31783 Brebu;
– teren intravilan -659 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31784 Brebu;
– teren intravilan -659 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31785 Brebu;
-teren intravilan -659 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31786 Brebu;
-teren intravilan -661 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31787 Brebu;
-teren intravilan -1000 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31794 Brebu;
-teren intravilan -1006 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31795 Brebu;
-teren intravilan -713 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31801 Brebu;
-teren intravilan -713 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31802 Brebu;
-teren intravilan -715 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31803 Brebu;
-teren intravilan -793 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31789 Brebu;
-teren intravilan -793 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31790 Brebu;
-teren intravilan -793 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 31791 Brebu;
-teren intravilan -793 mp  Valeadeni , judeţul Caras-Severin, înscris in cartea funciara – număr cadastral 3172 Brebu, conform HCL 56 / 27.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
– la cerere, de la sediul instituției sau se poate consulta pe site-ul: www.comunabrebu.ro,
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține din cadrul Primăriei Comunei Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:
50 lei / exemplar, ce se achită numerar la casierie instituției, sau se poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.07.2022, ora 10.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor).

publicitate online in ziar Express de Banat

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.07.2022, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin,
4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
26.07.2022, ora 13.00, Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin,
1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caras-Severin, Resita, Strada Horea, nr. 2-4, județul Caras-Severin, tel +40255213304,
Fax: +40255211554.
Adresa de e-mail: ecris.115@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 29.06.2022.

Primar, Țicheriu Ion