Anunț public

untitled design set 970x90 px
publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
1000x100 (1) untitled design set 970x90 px
Cuib de vise 1000x100
timisoara capitala 2023
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023 gif card de energie dacus 1000x100
timisoara capitala 2023 Alisia Columbonet 1000x100

PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 16.04.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 16.04.2021, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. – Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 16.04.2021

 

1. – Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni.

2. – Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 16.04.2021.

3. – Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a  Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2021.

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului aferent bugetului local din anii precedenti ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

untitled design set 970x90 px
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023 gif card de energie dacus 1000x100
publicitate si promovare in ziar
Cuib de vise 1000x100
gif card de energie dacus 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100 pizzeria Dimitrios 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate tmc 640
promovare banner maxagro
gif card de energie dacus 1000x100 timisoara capitala 2023

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2021, a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii, pe anul 2021 si a listei de investitii pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul  IV pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii pe trimestrul IV pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. – Proiect de hotărâre privind  modificarea contractului  de concesiune a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Caransebes incheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL, cu privire la incetarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

9. – Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii  de drept  inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnișoarei Plesa Andra-Sabrina si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

publicitate si promovare online banner maxagro
publicitate tmc 640
publicitate Timisoara banner maxagro
untitled design set 970x90 px
publicitate banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
untitled design set 970x90 px
untitled design set 970x90 px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/