Anunț public

anunt public
untitled design set 970x90 px

Vă reamintim, că odată cu începerea noului an, aveți obligația să actualizați datele înscrise în Registrul Agricol

Conform Articolului 11 alin. 1 din Ordonanța nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare vă enumerăm perioadele:

a) între 5 Ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii Februarie , pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/ folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie /unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin , ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți , a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări- ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului , suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în Registrul Agricol și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări ;
în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră ca nu au intervenit niciun fel de modificări , fapt pentru care în Registrul Agricol se raportează din oficiu  datele din anul precedent, cu mențiunea ,, report din oficiu” la rubrica ,, semnătura declarantului”.

Pentru o evidență căt mai corectă, vă rugăm să respectați termenele sus amintit.

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/