ANUNȚ. Proiect pentru dezvoltarea durabilă integrată a zonei pescărești Clisura Dunării

header-anunt

ANUNŢ

Oraş Moldova Nouă
14.10.2016

leader board 728 x 90 px

În perioada septembrie – decembrie 2016 în teritoriul vizat de localităţile: Comuna Socol, Comuna Pojejena, Oraș Moldova Nouă, Comuna Coronini, Comuna Sichevița, Comuna Berzasca din judeţul Caraş-Severin se vor desfăşura activităţi specifice de informare şi consultare a opiniei publice cu privire la stabilirea priorităţilor de dezvoltare a comunităţilor pescăreşti pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, POPAM 2014 – 2020.

Parteneriatul public-privat în curs de constituire în cadrul proiectului, „Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Clisurii Dunării, jud. Caraș-Severin”, reprezintă soluţia concretă pentru o abordare prin care se dezvoltarea economică, socială şi culturală a teritoriului pescăresc.

Rolul acestor acţiuni este acela de a îmbunătăţi accesul populaţie la sursele de finanţare, fapt ce va sprijini teritoriul acoperit de FLAG în procesul de dezvoltare, ducând implicit la creşterea incluziunii sociale şi reducerea sărăciei. Oportunitatea implementării proiectului decurge din necesitatea elaborării unei strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii, în conformitate cu principiile abordării „de jos în sus”, identificând nevoile, oportunităţile şi direcţiile de dezvoltare specifice zonei Grupului Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Clisurii Dunării.

În baza propunerilor primite în teritoriul vizat, oraşul Moldova Nouă, coordonatorul activităţilor pentru sprijin pregătitor, va coordona elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală care va reprezenta baza pentru procesul de selecţie organizat de către AM POPAM în vederea stabilirii bugetului viitorului parteneriat public – privat.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii de tip DLRC reprezinta o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor şi priorităţilor specifice teritoriului în conformitate cu prevederile europene:

  • Prioritatea Uniunii Nr. 4: Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultura, inclusiv diversificarea.
  • Măsura Nr. III. 1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă integrată a zonei pescărești Clisura Dunării din jud. Caraș-Severin, sprijinind din punct de vedere economic, social şi de mediu comunitățile pescăreşti locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Consolidarea parteneriatului public-privat local al „Grupului Local de Acțiune pentru promovarea dezvoltării integrate a zonei pescărești a Clisurii Dunării, județul Caraș-Severin”.

2. Pregătirea și Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a Clisurii Dunării, județ Caraș-Severin, în sistem participativ.

Populaţia vizată de dezvoltarea proiectului este de 23.993 locuitori, iar activităţile ce se vor desfășura în perioada următoare implică măsuri de publicitate şi consultare a opiniei publice: realizarea a 3 întâlniri publice de informare cu actorii locali şi alte 3 întâlniri de consultare a părţilor interesate.

Activităţile aferente sprijinului pregătitor sunt finanţate în cadrul contractului de finanţare nr. 20/15.09.2016 care are o valoarea totală de 110.940 lei din care valoarea finanţării nerambursabile este de 110.940 lei , valoarea finanţării nerambursabile acordată prin FEPAM este de 83.205 lei şi valoarea finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţional este de 27.735 lei. Contractul este încheiat între ORAŞUL MOLDOVA NOUA şi MADR – Autoritatea de Management a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 în cadrul Măsurii III.1 „Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, precum şi punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Câmpeanu Mirela
Funcţie: Expert în domeniul animării, promovării și informării
Telefon: 0255 540 997, Fax: 0255 540 759, E-mail: pmn_invest@yahoo.com