Anunț privind,,EXTINDERE SISTEM DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA DOGNECEA, JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN”

anunt public

UAT COMUNA DOGNECEA, titularul proiectului “EXTINDERE SISTEM DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA DOGNECEA, JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “EXTINDERE SISTEM DE APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA DOGNECEA, JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în localitatea Dognecea, Comuna Dognecea, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 09,00 – 15,00, vineri, între orele 09,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/