Anunț privind cea de-a doua licitație publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș