Anunț posturi vacante

aquacaraȘ
untitled design set 970x90 px

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 06.01.2023
Decizia cu nr. 06/06.01.2023.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Cititor Contoare
-Compartiment Citire –Telecitire Contoare Oravița- 1 post

Instalator:
-Serviciul Rețele de Apă –Caransebeș-1 post

Mașinist la mașini pentru terasamente/Conducător auto
-Serviciul Auto Mecanizare- Caransebeș-1 post

-Operator tratarea apei tehnologice/ Muncitor necalificat:
-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare- Băile Herculane – 1 post

Instalator/Muncitor necalificat :
-Serviciul Rețele de Canal –Caransebeș- 2 posturi

Instalator/Muncitor necalificat :
-Serviciul Rețele de Canal –Anina- 1 post

Instalator:
-Compartiment Depistare Pierderi și Detecție Furturi CCTV- 1 post

-Operator tratarea și epurarea apelor uzate/ Muncitor necalificat:
-Serviciul Stații de Epurare –Moldova Nouă – 1 post

-Electrician/ Electromecanic
-Serviciul Stații de Epurare –Reșița- 1post

Inginer/ Responsabil Contract
-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 2 posturi

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 09.01.2023 -17.01.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 18.01.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00
Concursul va avea loc în data de 19.01.2023 ora 10:00.

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:
0730909254

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/