ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

licitatie la Resita
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

Orașul Oțelu Roșu, cu sediul în loc. Oțelu Roșu, str. Rozelor, nr. 2, jud. Caraș-Severin, CIF 3227971, tel: 0255/530803, fax: 0255/530879, organizează licitație publică cu oferta în plic închis, în data de 17.08.2023, ora 11.00, la sediul primăriei, în vederea vânzării a trei parcele de teren în suprafață totală de 500 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Oțelu Roșu și identificate astfel:
-teren in suprafata de 100 mp, CF 35564, nr. cadastral 35564;
-teren in suprafata de 100 mp, CF 35565, nr. cadastral 35565;
-teren in suprafata de 300 mp, CF 35566, nr. cadastral 35566;

Costul documentației de atribuire (inclusiv caietul de sarcini) este de 50 lei, sumă ce se poate achita numerar la casieria Orașului Oțelu Roșu sau prin OP în contul de Trezorerie al Orașului Oțelu Roșu.

Documentația de atribuire se obține de la Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul primăriei Oțelu Roșu.
Data limită de depunere a ofertelor este 16.08.2023, ora 15.00
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0255/530803.

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/