ANUNT DE LICITAȚIE

licitatie la Resita
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

Orașul Oțelu Roșu, cu sediul în localitatea Oțelu Roșu, str. Rozelor, nr. 2, jud. Caraș-Severin, CIF 3227971, tel: 0255/530803, fax: 0255/530879, organizează licitație publică cu oferta în plic închis, în data de 09.02.2023, ora 10.00, la sediul primăriei, în vederea vânzării terenului intravilan în suprafață de 597 mp, înscris în CF nr. 34914 Oțelu Roșu, nr. Cadastral 34914.
Documentația de atribuire, care include și caietul de sarcini, se obține de la Serviciul Urbanism din cadrul instituției.
Data limită de depunere a ofertelor este 08.02.2023, ora 15.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0255/530803.

Primar,
Jr. Mălăiescu Luca

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/