Anunț de închiriere active

licitatie la Resita
untitled design set 970x90 px

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, str. Petru Maior, nr. 69 A, județul Caraș-Severin, telefon 0255/216533, fax 0255/222645, e-mail office@resita.rosilva.ro, cod unic de inregistrare RO 1590120, înregistrată la oficiul Registrului și Comerțului sub numărul J40/450/1991, închiriază prin licitație publică deschisă cu strigare, Păstrăvăria Poiana Mărului, aflată în administrarea Ocolului Silvic Oțelu Roșu. Licitația se va desfășura în data de 16.02.2024, ora 12.00, la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior nr. 69A.

Prețul de pornire, contravaloarea garanției de participare pentru închirierea obiectivului, se regăsesc  mai jos:

Denumirea obiectivului:  Păstrăvăria Poiana Mărului

Prețul de pornire la licitație, fără T.V.A.(euro)/an:  22.500 euro/an

Garanția de participare, lei:   50.000 lei

Situația juridică a terenului pe care este situată construcția:

Păstrăvăria Poiana Mărului, se aflată în administrarea Ocolului Silvic Oțelu Roșu, unitate de producție amplasată pe un teren intravilan în suprafață de 18101 mp pe care sunt edificate următoarele construcții Canton păstrăvărie (C1 – 191 mp), Anexele gospodărești (grajd – C2 – 94 mp), Complex preparare hrană (magazie – C3 – 107 mp), 35 bazine păstrăvărie cu suprafața de 4052 mp (C4 – 1950 mp, C5 – 844 mp, C6 – 595 mp și C7 – 663 mp), șopron de troci (91 mp), podețe peste bazine (80ml), împrejmuire (622 ml) și canal de alimentare păstrăvărie (530 ml), amplasată în zona periferică a localității Poiana Mărului, com. Zăvoi, jud. Caraș-Severin – conform Fișei corpului de proprietate.

Locul unde se depun cererile de participare: La sediul Direcției Silvice Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior nr. 69A – Secretariat

Termen de depunere al documentelor pentru participarea la licitație: cel târziu în data de 14.02.2024, ora 16,30. Verificarea documentației se va efectua de către comisie în data de 15.02.2024, fără participarea operatorilor economici.

Tipul licitației: licitație publică deschisă cu strigare, treapta de licitație 2% din valoarea de pornire, mai precis 450 de euro/treaptă.

Documente necesare pentru participarea la licitație:
a) actul constitutiv al persoanei juridice, certificatele de mențiuni (dacă există) la actul constitutiv, din care să rezulte că au ca obiect de activitate acvacultura și certificat constatator privind acționariatul de la Oficitul Registrul Comerțului;
b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerțului;
c) certificat fiscal;
d) scrisoare de bonitate bancară;
e) bilanțul contabil al activității persoanei juridice pe anul precedent;
f) balanța contabilă pentru anul în curs la finele lunii anterioare licitației.

Caietul de sarcini poate fi pus la dispoziție celor interesați începând cu data de 06.02.2024.
Pentru informații și relații suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: persoană de contact Dan Cîmpan.

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/