Anunț concurs pentru postul contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat I

anunt angajare la Resita

Anunț concurs pentru postul contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat I

Subscrisa, Primăria comunei Berzasca, cu sediul în comuna Berzasca, strada Principală, nr. 282, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022.

1.Nivelul posturilor: execuție
2.Denumirea posturilor: Muncitor calificat I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
3.Gradul/Treapta profesional/profesională: 3
4.Scopul principal al postului: asigură întreținerea și curățenia imobilelor care aparțin unității administrativ-teritoriale a comunei Berzasca
5.Numărul de posturi: 1
Durata timpului de lucru: 40 de ore pe săptămână
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Berzasca, Secretarul general al comunei Berzasca. Persoana de contact: Secretarul General al comunei Berzasca – Jr. Sorin Sporea, email: berzeasca_cs@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afișare): 24.05.2023, ora 15:00, la sediul instituției.

Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 24.05.2023, ora 15:00, la sediul instituției
– selecția dosarelor: 25.05.2023, ora 10:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 25.05.2023, ora 12:00, la sediul instituției
– depunerea contestațiilor privind rezultatele la selecția dosarelor: 25.05.2023, ora 13:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatului soluționării contestațiilor la selecția dosarelor: 25.05.2023, ora14:00, la sediul instituției
– proba scrisă în data de 07.06.2023, ora 10:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 07.06.2023, ora14:00, la sediul instituției
– depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 07.06.2023, ora 15:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatului soluționării contestațiilor la proba scrisă: 07.06.2023, ora 16:00, la sediul instituției
– proba interviu în data de 08.06.2023, ora 10:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatelor de la proba interviu: 08.06.2023, ora 12:00, la sediul instituției
– depunerea contestațiilor privind rezultatul probei interviu: 08.06.2023, ora 13:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatului soluționării contestațiilor la proba interviu: 08.06.2023, ora 14:00, la sediul instituției
– afișarea rezultatelor finale ale concursurilor. 09.06.2023, ora 12:00, la sediul instituției