Anunț atribuire locuri de parcare de reședință în Caransebeș

parcarea multinivel a primăriei timișoara din spate de la bega
STPT job 1000x200

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Parcări
de Reşedinţă din Municipiul Caransebeş, aprobat prin H.C.L.nr. 315/2022 , completat şi modificat prin
H.C.L.Caransebeş nr.15/2024 (disponibil pe site-ul https://www.primaria-caransebes.ro), persoanele fizice pot depune cereri pentru atribuirea locurilor de parcare on-line pe site-ul Primăriei Caransebeș
(https://caransebes.cityon.ro/Parcari) sau asistat la Comp. Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice, cu sediul pe str. V.Alecsandri, nr.12, în perioada 14.05.2024, ora 8.00 20.05.2024, ora 1600. Locurile de parcare care fac obiectul procedurii sunt:
– parcare Aleea Trandafirilor, bl.1- loc nr.1 -termen atribuire 07.04.2027 ;
– parcare str. Ardealului, nr.109, în spatele bl. nr.4-loc parcare nr.2- termen atribuire 07.04.2027 ;
– parcare str. G.Buitu, bl.14-16-18 – loc de parcare nr. 4 – termen atribuire 07.04.2027 ;
– parcare str. G.Buitu- G.Ivul -loc de parcare nr. 1, nr. 2, nr.3, nr.4, nr.6, nr.16- termen atribuire 07.04.2027;
– parcare str. Cazărmii , bl.3A-3B- loc de parcare nr.20-termen atribuire 29.05.2026;
– parcare str.Aleea Liliacului, bl.6-loc de parcare nr.16- termen atribuire 17.09.2026;
– parcare G-ral Dragalina-Cazărmii, bl.3-5- loc de parcare nr.3, nr. 5, nr. 6, nr. 8, de la nr. 12 la nr.19, nr.21, nr.24, nr.26, nr.27, nr.33, nr.39 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.Cazărmii, bl.7 – loc de parcare nr. 1, nr.5, nr.6 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str. Cazărmii, bl.8- loc de parcare nr. 2- termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.Racoviţei, bl.A1-A3- loc de parcare nr.12, nr.13, nr.17, nr.23, nr.30-termen atribuire 31.12.2024;
– parcare Aleea Trandafirilor, bl.2-loc de parcare nr. 1, nr.17 -termen atribuire 31.12.2024;
– parcare Aleea Grădiniţei , bl.5-loc parcare nr.4, nr.12, nr.13, nr.14, nr.15 -termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.1 Decembrie 1918, bl.4-loc de parcare nr.1, nr.5, nr.6, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11, nr.12, nr.13, nr.15, nr.16, nr.17, nr.18 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare Aleea Narciselor, bl.1-loc parcare nr.7- termen atribuire 31.12.2024;
– parcare Aleea Liliacului, bl.4- loc de parcare nr.1, nr.2, nr.4, nr.6 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare Aleea Liliacului, bl.5- loc de parcare nr.2, de la nr.4 la nr.22, de la nr.24 la nr.31, nr.33, nr.34, de la nr.36 la nr.42, nr.46 – termen atribuire 31.12.2024;
– str.Ardealului, nr.112
– parcare bl. 60-loc parcare nr.1- termen atribuire 31.12.2024;
– parcare bl. 57 B, sc.A-bl.56A, sc.B – loc parcare nr.1 şi nr.6 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare bl.56 B-bl.55- loc de parcare nr.5 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str. Ardealului, lateral bl 55- str. Șt.Jianu- de la nr.1- la nr.11- termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.Ardealului, bl.1- str.G.Buitu, bl.20 – loc de parcare nr. 22 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.A.Secvens, bl.4- loc de parcare nr. 5 şi nr.12 – termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.A.Secvens, bl.5-str.G.Ivul, bl.3-5 – loc de parcare nr.3,nr.6 şi nr.22- termen atribuire 31.12.2024;
– parcare str.P.Chinezu, bl.3-5- loc de parcare nr.14 – termen atribuire 31.12.2024;
– Balta Sărată, parcare bl.G2-loc de parcare nr.1,nr.3,nr.4,nr.5, nr.8 şi nr.9 – termen de atribuire 31.12.2024;
– Balta Sărată, parcare bl.10-de la nr. 1 la nr.8, de la nr.11 la nr.15 şi nr.17- termen de atribuire 31.12.2024;
– Balta Sărată, parcare bl.12 lateral -loc nr.2, nr.3 şi nr.6 – termen de atribuire 31.12.2024;
– Balta Sărată, parcare bl.12 -bl. 14 -loc nr.3 şi nr.5 – termen de atribuire 31.12.2024;

La procedura de atribuire /licitaţie pot participa locatarii imobilelor arondate parcării care nu s-au
încadrat în termenele procedurii principale, locatarii imobilelor nearondate parcării (situate la o distanţă mai mare de 30 m ), locatarii care au în proprietate /folosinţă un al doilea autovehicul, chiar dacă deţin şi un garaj construit pe terenul municipiului Caransebeş. Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 180 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoţită de următoarele documente:
1. Documente privind domiciliul , respectiv reședința : B.I./C.I
2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului / autovehiculelor deținute în proprietate sau în
folosință, cu inspecția tehnică periodică valabilă ;
3. Documente privind dreptul de folosința (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu
este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, etc). În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;
4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).

Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul
informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 14.05.2024, ora 8 00-20.05.2024, ora 1600, iar
cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligaţiile bugetare includ : impozite şi taxe datorate de către proprietarii locuinţei de
domiciliu sau de reşedinţă, impozite şi taxe datorate de către persoanele care îşi au domiciliul sau
reşedinţa în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare , sume datorate în baza unor contracte
de închiriere, de concesiune sau licenţe, drept de folosinţă, despăgubiri stabilite prin hotărâri
judecătoreşti , amenzi.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/