Anunț angajare

direcția silvică caraș severin

Direcția Silvică Caraș-Severin, organizează în data de 06.10.2022, începând cu orele 10,00, la sediul din municipiul Reșița, strada Petru Maior, nr.69A, examen/concurs, etapa II –la care pot participa și candidați din afara sistemului RNP- Romsilva, pentru ocuparea a două posturi vacante de contabil șef, 1 post la Ocolul Silvic Mehadia-perioada nedeterminata si 1 post la Ocolul Silvic Sasca Montană-perioadă determinata, subunități din cadrul Direcției Silvice Caraș- Severin.

Dosarele de înscriere la examen / concurs se depun până la data de 03.10.2022 la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin, între orele 8,00-16,00 iar în zilele de vineri între orele 8,00-14.00.

Condițiile generale și cele specifice de participare la examen / concurs, precum și tematica și bibliografia sunt disponibile atât la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin, cât și pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro/ Informare publica / Oportunități angajare.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul resurse umane de la Direcția Silvică Caraș-Severin, telefon 0255/220708.