ANUNȚ ANGAJARE

primaria oravita cladire (2)
untitled design set 970x90 px

BIROUL DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ORAVIȚA
Subordonată Consiliului Local Oravița

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de: referent- debutant, funcție contractuală de execuție, în cadrul Biroului de Gospodărire Comunală Oravița, compartiment Transporturi- Drumuri și Poduri.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei orașului Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr.60, orașul Oravița, județul Caraș-Severin și va consta din 3 etape succesive după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul.

Concursul de recrutare va avea loc în data de 04.07.2022, ora 10:00- proba scrisă, iar interviul se va susține în data de: 06.07.2022, ora 10:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții specifice:

– Nivelul studiilor- studii medii cu diploma de bacalaureat ;

– Vechimea în muncă necesară ocupării postului-nu este cazul;

untitled design set 970x90 px

– Capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

– Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

Condițiile generale: prevăzute la Art. 3 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data 09.06.2022 până în data de 23.06.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei orașului Oravița, str.1 Decembrie 1918, nr. 60, la registratura instituției.

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă candidații pot depune contestații la sediul Primăriei orașului.
Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Primăriei orașului Oravița din str. 1 Decembrie 1918, nr. 60.

Mai multe informații le puteți găsi la sediul primăriei orașului Oravița, str.1 Decembrie 1918, nr. 60.