UVT oferă sprijin în consiliere școlară și orientare în carieră pentru elevi și studenți din toată țara

Pentru a acoperi nevoia tot mai stringentă de expertiză în consiliere școlară și orientare în carieră, Universitatea de Vest din Timișoara pune la dispoziția potențialilor studenți un program de masterat care să pregătească viitorii specialiști în domeniu, precum și o serie de instrumente care să răspundă nevoilor conexe ale elevilor.

În momentul de față, potrivit UVT, sistemul educațional din România traversează o criză de resurse în ceea ce privește consilierea școlară. Pe lângă lipsa resurselor pentru facilitarea accesului elevilor la serviciile de consiliere și lipsa de promovare a acestor servicii oferite la nivelul școlii, numărul de consilieri școlari este insuficient – un consilier școlar poate deservi chiar și 600 de elevi, în condițiile actuale. În acest sens, Universitatea de Vest din Timișoara vine în ajutorul elevilor și al viitorilor specialiști cu un sistem de măsuri integrate care include un program de studii masterale în consiliere și integrare educațională, dar și o serie de instrumente la care elevii pot apela în mod gratuit.

Programul de studii masterale în consiliere și integrare educațională este oferit în cadrul Departamentului de științe ale educației, în colaborare cu Departamentul de psihologie, sub tutela Facultății de Sociologie și Psihologie. Conform rectorului UVT, prof. univ. dr. Gabriel Marilen Pirtea, „absolvenții programului sunt pregătiți pentru a preda la nivel liceal și a acționa în calitate de consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și specialiști în integrare educațională. Aceștia dobândesc competențe transversale și de specialitate în domenii complexe, precum: evaluare și intervenție psihopedagogică, consiliere educațională și privind cariera sau adaptare curriculară. De asemenea, acest program al UVT urmărește dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în Clinica universitară de terapii și consiliere psihopedagogică, ca și în mai multe organizații partenere.”

Universitatea de Vest din Timișoara mai pune, de asemenea, la dispoziția elevilor și a studenților un pachet de instrumente care să răspundă nevoilor lor de dezvoltare personală, educațională și profesională. Printre acestea se numără programul de pregătire pentru Bacalaureat (gratuit și deschis spre participare pentru toți elevii doritori), un număr de 27 de concursuri pentru elevi desfășurate în cadrul mai multor domenii de studii universitare, precum și o serie de webinare oferite în mod gratuit elevilor din întreaga țară, în care sunt abordate teme din sfera psihologiei educațională.

Pe lângă aceste instrumente, în parteneriat cu Great People Inside, UVT oferă acces elevilor și la platforma online YTM, unde elevii și studenții își pot testa aptitudinile, interesele și personalitatea, folosind exerciții dezvoltate de specialiști în domeniul psihologiei educaționale. Rezultatele acestor teste vor putea fi apoi discutate cu un consilier din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT, care va sta la dispoziția elevilor pentru clarificări și întrebări suplimentare.

De asemenea, în ceea ce privește abandonul universitar, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT îi sprijină pe studenți prin alcătuirea unui plan de carieră, încă din primul an de studii, precum și prin consiliere individuală gratuită, la care aceștia pot apela în orice moment.