Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș – Apel de selecție nr. 1/2018

Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente Măsurii 8/6B – „Promovarea incluziunii sociale” Data lansării apelului de selecție: 03.04.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 8/6B – „Promovarea incluziunii sociale” Beneficiari eligibili: Instituții publice definite conform Legii nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare prin structurile specializate Organizații … Continue reading Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș – Apel de selecție nr. 1/2018