UCMR se reinventează. Plan de reorganizare şi reevaluarea patrimoniului după „Tsunami Chebuţiu“

La UCM Reşiţa se lucrează la un plan de reorganizare. Pe 27 iulie este convocată AGA, care ar urma să aprobe acest demers. De asemenea, la UCMR s-a început şi un amplu proces de reinventariere a patrimoniului companiei.

Cei doi administratori speciali ai UCM Reşiţa, Cosmin Ursoniu şi Nicoleta Ionete, au convocat pentru data de 27 iulie, ora 12, la sediul administrativ din Strada Poiana Golului, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Pe ordinea de zi se află doar două puncte în discuţie: mandatarea celor doi pentru propunerea şi realizarea planului de reorganizare şi aprobarea datei de 17 august ca termen privind identificarea acţionarilor asupra cărora se va răsfrânge planul de reorganizare.

Pe de altă parte, în 8 iunie, la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, a avut loc  Comitetul Creditorilor, care este format din Inet AG, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Consiliul Local Reşiţa. Comitetul a cerut administratorilor speciali o nouă evaluare a patrimoniului companiei. O astfel de evaluare nu a mai fost efectuată de mult, cel mai probabil tocmai pentru a putea fi acoperite anumite manevre ale grupului infracţional coordonat de Adrian Chebuţiu. De asemenea, creditorii au solicitat o nouă convocare a Comitetului, pentru a putea evalua şi a se pronunţa pe măsurile propuse de Inet AG şi de AAAS, căci Consiliul Local Reşiţa nu a propus nici o măsură.