Ședință ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 28 martie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/ 27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată ulterior.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor clauze ale contractului constitutiv de drepturi reale încheiat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi SC Aeroportul Caransebeş SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 129/18.09.2007, completată ulterior.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru concesionarea imobilului Bloc „SODECOM”, situat în Bocşa, str. Funicularului, nr. 76, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

5. Proiect de hotărâre privind unificarea unor suprafeţe de teren, aflate in domeniul public al judeţului Caraş-Severin, situate în Caransebeş,str. Aeroportului nr.1

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţa gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al judeţului Caraş-Severin, modificată şi completată ulterior.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 108 din 21.06.2013 privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Muntele Mic”.

8. Proiect de hotăaâare privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între judeţul Caras Severin prin Consiliul Judetean Caras Severin si Asociaţia Tehimpuls-Centrul Regional de Inovare si Transfer Tehnologic.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Colaborare între judetul Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin şi judeţul Mehedinţi prin Consiliul Judeţean Mehedinţi, în vederea promovării şi derulării proiectului „Decada Turismului în Clisura Dunării”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.146/2012 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin.

14. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean în anul 2013.

15. Raport de activitate al Asociaţiei „Salus Remedies” pe anul 2013.

16. Raport privind activitatea Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” în anul 2013.

17. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o vizită de lucru în cadrul proiectului „My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village”, acronym MILD HOME ce a avut loc în Gzor (Ungaria), în perioada 04 – 07 martie 2014.

18. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Județean Caraș-Severin la grupul de lucru Economie ce a avut loc la Novi Sad, Serbia în data de 18.02.2014.

19.Întrebări.Interpelări.