Primarul Popa scoate rromii din sărăcie!

Administrația locală reșițeană organizează o întâlnire de lucru ce va avea ca temă de discuție demararea constituirii GAL-ului şi identificarea zonelor urbane marginalizate la nivelul municipiului!

Obiectivul specific urmărit de administrația publică este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (rromă și non-rromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rrome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Solicitanții eligibili sunt autoritățile locale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii marginalizării sociale în parteneriat cu actorii sociali relevanți/GAL, GAL-uri și furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii. Participanţii la întâlnire vor discuta etapele necesare de realizat în vederea depunerii unui astfel de proiect care să dezvolte strategii şi servicii pentru îmbunătăţirea capacitatii de reacţie şi responsabilizare faţă de comunităţile de romi marginalizate, s-a transmis de la Cabinetul Primarului Ioan Popa.

Întâlnirea va avea loc în data de 26 iulie, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe de la parterul clădirii Primăriei.

Se vor aborda şi aspecte referitoare la activităţile în care va/vor fi implicat/implicați partenerul/partenerii și anume:

– animare/facilitare comunitară;

– demarare înfiinţare Grup de Acțiune Locală (GAL – parteneriat public-privat bazat pe acordul între reprezentanți ai sectorului public (primării, consilii județene, etc), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit, etc.) și ai societății civile (asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult, persoane fizice, etc.). (GAL se va organiza juridic în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/2005);

–  întâlniri/reuniuni/grupuri de lucru/focus grupuri;

– formare/perfecționare în domeniile vizate de Strategia de Dezvoltare Locală/Dezvoltarea Localaă Plasată sub responsabilitatea Comunității;

–  sondaj (sau recensământ);

–  cercetări pe teren;

–  demarcarea zonei marginalizate;

–  elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi a listei de operaţiuni.