„Perla Banatului”, furată din trei mișcări! De un fost portar de hotel, ajuns milionar de carton!

Monica Borza l-a ajutat pe Iosif Armaş să pună la cale nişte falsuri grosolane, pentru a devaliza SC Hercules SA, chiar cu Argirom în insolvenţă! Cel puțin așa rețin procurorii de la combaterea crimei organizate!

Epopeea de mare jefuitor a lui Iosif Armaş începe, potrivit procurorilor antimafia, odată cu intrarea în insolvenţă a firmei sale, SC Argirom SA, la data de 3 decembrie 2007, la Tribunalul București, fiind înregistrată cererea SC BIOCHEM SRL de deschidere a procedurii de insolvență împotriva SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA. Prin sentința comercială nr. 1296/19.03.2008, Tribunalul București a deschis procedura generală de insolvență, fiind numit administrator judiciar Activ Lichidator IPURL. Iosif Armaș, fiind acționar majoritar în SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA București, societate care la rândul ei deținea peste 60 la sută din acțiunile SC HERCULES SA Băile Herculane, a sesizat imediat posibilitatea ca creditorii reali ai SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA să îşi poată recupera creanțele de la SC HERCULES SA Băile Herculane! Fiind animat doar de obținerea de profituri pentru sine, Iosif Armaș a pus la cale un plan menit să-i asigure sustragerea tuturor bunurilor, activelor și sumelor de bani, din SC HERCULES SA, astfel încât creditorii reali ai SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA și SC HERCULES SA să nu poată să-și recupereze în vreun fel creanțele.

CITEȘTE ȘI: Milionarul Verbițchi a luat tot ce e mai frumos în Herculane! La prețuri subevaluate, în cârdășie cu Iosif Armaș!

Astfel, de la acea dată, Armaș a trecut la racolarea de persoane şi la constituirea unui grup infracţional organizat menit să-i asigure îndeplinirea scopului urmărit, acela de a păstra pentru sine atât patrimoniul SC Hercules, cât şi al Argirom. Primul pas planificat era sa își asigure controlul asupra SC Hercules SA Băile Herculane. Astfel, prin raportul nr. 1/20.08.2008 al Activ Lichidator IPURL, prin Borza Monica Angela, se solicită instanței să i-a act de faptul că Iosif Armaș a fost desemnat administrator special al debitoarei SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA. Odată numit administrator special, Armaș a trecut la pasul următor și anume crearea unui cadru aparent legal. Începând din mai 2008, acesta a făcut demersuri pentru obținerea unor Hotărâri AGA pentru a vinde imobilele societăţii Hercules. La data de 05.05.2008 Iosif Armaș, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație SC HERCULES SA, convoacă printr-un anunţ în ziarul ”24 de Ore” Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 31.05.2008. În acest convocator, care are șase puncte, nu se specifică vânzarea unor imobile proprietatea SC HERCULES SA. Cu toate acestea, în urma şedinţei se emite Hotărârea AGA nr. 1/31.05.2008 care, în mod surprinzător, la art. 9 prevede ”se aprobă propunerea privind vânzarea unuia sau mai multor obiective aparținând SC HERCULES SA dintre complexele hoteliere Diana, Afrodita și Minerva în vederea stingerii datoriei ce reiese din Decizia civilă nr. 1125/R/2007 a Curții de Apel Timișoara…”. Prin ordonanța președințială din 15.12.2008 a Tribunalului Caraș-Severin s-a dispus însă suspendarea art. 9 din Hotărârea AGA nr. 1/31.05.2008. La data de 05.05.2009, urmare a acțiunii reclamantului Ilie Lupulescu, în dosarul nr. 535/115/2009, Tribunalul Caraș-Severin prin sentința nr. 7/05.05.2009 constată nulitatea absolută a art. 9 din Hotărârea AGA nr. 1/31.05.2008, hotărârea rămânând irevocabilă la 14.08.2008. SC HERCULES SA a fost reprezentată de av. Marescu Dorin.

CITEȘTE ȘI: „Perla Banatului”, furată pentru a doua oară! Tot de Iosif Armaș!

Această hotărâre a Tribunalului Caraș-Severin nu a mai fost atacată cu apel deoarece, la data de 31.10.2008, a fost emisă o altă Hotărâre AGA, tot cu nr. 1/31.10.2008, prin care s-a aprobat la art. 3 ”vânzarea unuia sau mai multora dintre hotelurile Diana, Afrodita, Minerva sau Roman, ori a oricărui alt activ aparținând SC HERCULES SA, pe bază de evaluări autorizate”.

Se reține că, având în vedere starea de insolvență a SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA, administratorul judiciar trebuia”să supravegheze operațiunile de gestionare a patrimoniului debitorului, conducerea integrală, respectiv în parte, a activității debitorului, în acest ultim caz, cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului”. (Legea 85/2006 art. 20 lit. e, f). Cu toate acestea, la data de 31.10.2008, Iosif Armaș reprezintă SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC HERCULES SA, ocazie cu care aprobă vânzarea unuia sau mai multor hoteluri sau a oricărui alt activ aparținând SC HERCULES SA. De asemenea, este mandatat „Președintele Consiliului de Administrație al SC HERCULES SA, Iosif Armaș, pentru a semna contractele de vânzare-cumpărare precum și alte acte premergătoare în vederea finalizării acestor demersuri”. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Armaș Iosif la 24.09.2008. Cu ocazia acestei adunări generale a acționarilor procentul acționarilor prezenți a fost de 66,663 %, iar SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA reprezentată de Armaș Iosif deținea aproximativ 60%, drept urmare, deciziile au fost luate în mod direct de Iosif Armaș ca reprezentant al SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA.

CITEȘTE ȘI: Iosif Armaș a topit un munte de zahăr pentru „perla Banatului”! De la Rezervele de stat!

Deși pe parcursul ședinței AGA din 31.10.2018 s-a contestat, de către Ilie Lupulescu, lipsa calității de reprezentant a persoanei desemnate de SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA, deoarece societatea este în procedura de insolvență, Armaș a prezentat adresa nr. 3784/10.09.2008 emisă de Activ SPURL, de unde rezulta că nu au fost ridicate drepturile de conducere a activității exercitate de organele statutare ale SC ARGIROM INTERNAȚIONAL SA. “SC Argirom Internațional SA a fost reprezentată la această AGA de către George Petcan, conform mandatului nr. 420/21.10.2008 emis de către SC Argirom Internațional SA. Fiind solicitat acest mandat în copie la administratorul judiciar, BETA INSOLVENCY IPURL, în luna martie 2016 administratorul judiciar „BETA INSOLVENCY IPURL comunică faptul că acest mandat nr. 420/21.10.2008 și mandatul nr. 241/27.05.2008 (AGA din luna mai 2008) nu au fost date de către ACTIV LICHIDATOR IPURL și nu se regăsesc în arhiva societății. Deci, tot Armaș în mod direct, fără niciun aviz și fără nicio înștiințare a administratorului judiciar, a întocmit aceste mandate pentru George Petcan, desemnându-l astfel pe acesta să voteze în respectivele AGA”, arată procurorii DIICOT. Mai mult, nici Hotărârea AGA nr. 1/31.10.2008 nu a fost adusă la cunoștința administratorului judiciar la momentul respectiv, fapt ce reiese din aceeași adresă. Pentru a putea realiza sustragerea tuturor bunurilor aparținând SC Hercules SA și a sumelor de bani pe care încă le mai încasa societatea, Armaș a trecut la pasul trei, adică la racolarea de persoane din conducerea administrativă a SC HERCULES SA, persoane care erau îndreptățite să semneze actele necesare.

Rămâi pe expressdebanat.ro pentru a vedea cine a intrat în grupul infracțional care a devalizat Băile Herculane!