Pădure virgină din Caraș-Severin, în pericol! Asociațiile non-profit sesizează Ministerul Mediului!

Încă o sesizare adresată Ministerului Mediului de către asociațiile non-profit din zona Banatului. Sesizarea cu rol de plângere prealabilă face referire la constatarea unei contravenții silvice în perimetrul Ocolului Silvic Teregova.

În fondul forestier din perimetrul Ocolului Silvic Teregova, în unitatea de producție UP I Râul Lung, este planificat un parchet forestier deja autorizat (o exploatare), acest lucru constituind contravenție silvică conform LEGII nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice actualizată prin O.U nr. 51 din 14 septembrie 2016, care prevede: autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional – TI fără aprobări legale sau în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei.

Asociațiile Altitudine și Agent Green au sesizat anterior autorităților responsabile prin adresa comună nr. 23/07.06.2016 faptul că parcela 44B, laolaltă cu alte parcele adiacente din UP I Râul Lung, prezintă caracteristici de pădure virgină /cvasivirgine.

„Răspunsul nr. 28716/ES/28.09.2016 pe care l-am primit la sesizarea comună din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (comunicat și Regiei Naționale a Pădurilor și Gărzii Forestiere), confirmă faptul că unele parcele printre care și 44B nu au fost parcurse cu lucrări de exploatare a masei lemnoase și precizează faptul că vor fi incluse într-un studiu de fundamentare. Acest text asumat de către Departamentul Păduri din cadrul ministerului confirmă faptul că toate aceste parcele nu au fost exploatate până în momentul de față și prezintă cel puțin din datele actuale disponibile caracteristicile și condițiile de pădure virgină/cvasivirgină. Avem deci suspiciunea întemeiată că parchetul P299 Muroniu prevăzut în UP I Râul Lung, UA 44 B și înregistrat în SUMAL cu nr.1034401 este deja autorizat spre exploatare în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine (chiar dacă încadrarea acestor păduri nu a fost confirmată încă printr-un studiu de fundamentare), ceea ce constituie contravenție silvică”, spun reprezentanții asociațiilor Altitudine și Agent Green.

Sesizarea se adresează Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Gărzilor Forestiere din Timiș și Caraș-Severin, RNP Romsilva, Direcției Silvice Reșița, Ocolului Silvic Teregova.

„În consecință, solicităm de urgență tuturor factorilor responsabili luarea măsurilor legale care se impun în situația dată (sistarea exploatării parchetului și efectuarea în prealabil a studiului de fundamentare necesar, asumat de către minister), pentru ca această încălcare a legii care deja a fost comisă prin autorizarea exploatării să nu producă și alte consecințe asupra domeniului public al statului (fondul forestier național) și implicit asupra făptuitorilor”, spun reprezentanții ONG-urilor.