Grevă generală! Legea Educaţiei Naţionale a băgat „Eftimie Murgu” în faliment, nu managementul dezastruos!

Greva de avertisment de joi a angajaților UEMR, atât membri ai Sindicatului FIRES, cât şi personal neafiliat la organizaţia sindicală, va fi urmată de o grevă generală pe termen nelimitat începând cu ziua de miercuri!

Prin intermediul unui comunicat de presă, rectorul Doina Frunzăverde și președintele Sindicatului FIRES, Cristian Rudolf, au readus în atenția opiniei publice și a factorilor decizionali de la București cauzele acţiunilor revendicative: „Angajaţilor Universității « Eftimie Murgu» din Reșița nu li s-au plătit salariile pe ultimele două luni, august și septembrie 2015. Pe durata acestor două luni, toți cei 172 de salariați au lucrat câte 8 ore pe zi, desfășurând activități didactice și administrative conforme cu fișele posturilor aferente fiecărei personae. Sunt încălcate prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului”.

Referitor la cauzele care au generat situația în care se află angajații UEMR, cei doi semnatari ai comunicatului au considerat că se impun următoarele precizări: „Universitatea «Eftimie Murgu» din Reşiţa a ajuns în această situaţie financiară critică din cauza intrării în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a metodologiilor de finanţare aplicate pentru instituţiile de învăţământ superior începând cu anul 2012 şi alocarea unei finanţări unitare pe student cu mult inferioară costului real realizat de universităţile din România pentru şcolarizarea studenţilor. Scăderea continuă a numărului de studenţi ai universităţii a condus suplimentar la reducerea veniturilor proprii provenite din taxe de studii. Aceste venituri au completat, până în prezent, finanţarea de bază acordată UEMR de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. În legătură însă cu numărul de studenţi trebuie precizat că, la ora actuală, raportul studenţi/cadre didactice se situează peste limita la nivel naţional (17,4 studenţi/cadru didactic la UEMR, faţă de media națională de 15 studenţi/cadru didactic); În încercarea de a se încadra în finanţarea disponibilă, începând cu anul 2013 universitatea a luat măsuri de economisire, care au permis reducerea continuă a cheltuielilor salariale şi materiale şi, prin aceasta, menţinerea costului pe student echivalent la un nivel relativ redus (3.419 lei/SE în anul 2014), comparabil cu alocaţia bugetară acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru un elev de colegiu (respectiv 3.159 lei/elev). Trebuie însă avut în vedere faptul că învăţământul superior de calitate, chiar şi în universităţi «centrate pe educaţie», aşa cum este Universitatea «Eftimie Murgu» din Reşiţa, se poate realiza numai în condiţiile unei finanţări adecvate, iar măsurile de economisire sunt limitate de necesitatea îndeplinirii unor condiţii de calitate minimale, conforme cu standardele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, precum şi cele de calitate europene”.

 

Universitatea reșițeană se află de peste doi ani într-o situaţie financiară dificilă, care se agravează pe an ce trece, lucru pe care conducerea îl recunoaște. Doina Frunzăverde susține că s-au căutat soluţii care să poată conduce la conservarea celor 172 de locuri de muncă, nu numai pe termen scurt, ci şi în perspectivă. „Acestea sunt actualmente periclitate în cel mai grav mod. În acest sens, au fost demarate negocieri în vederea fuziunii prin absorbţie cu Universitatea de Vest din Timişoara. Din partea UEMR, pașii spre fuziunea cu UVT au fost făcuți, întrucât aceasta a avansat UVT săptămâna trecută solicitările cu privire la protocolul de fuziune şi aşteaptă în prezent punctul de vedere al echipei de negociere a UVT. Din păcate, desfăşurarea alegerilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi desemnarea membrilor din structurile de conducere ale Universităţii de Vest din Timişoara pot întârzia într-o bună măsură procesul de definitivare a protocolului de fuziune. În acest interval de timp, cei 172 de angajaţi ai Universităţii «Eftimie Murgu» din Reşiţa nu vor mai putea munci fără a fi remuneraţi. În momentul de față, nu există nicio măsură de protecție socială pentru astfel de situații, de altfel nemaiîntâlnite până în prezent, în învățământul din România”, se mai precizează în comunicatul de presă.

 

În rândurile primite la redacție nu se vorbește absolut deloc de managementul defectuos de care este acuzată Doina Frunzăverde și membrii Senatului UEM de către tot mai mulți profesori, de salarii uriașe, de corupție, de nepotism, de valoarea cel puțin îndoielnică a unor personaje ajunse la catedra universității și chiar în funcții de conducere. La „Eftimie Murgu” totul a fost bine, totul s-a făcut ca la carte, doar Legea Educației Naționale e de vină pentru dezastru. „Lipsa de reacţie publică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sporește nesiguranţa angajaţilor universităţii, destabilizează întreaga instituţie şi perturbă în modul cel mai grav procesul de învăţământ. În vederea sensibilizării opiniei publice asupra situației deosebit de grele în care se află angajații Universităţii «Eftimie Murgu» din Reşiţa, sindicaliști și nesindicaliști deopotrivă, vor declanşa o grevă generală pe termen nelimitat, care se poate întinde până la concretizarea fuziunii și plata salariilor restante, având astfel consecințe majore, prin înghețarea anului universitar 2015-2016 pentru cei 1.619 studenți înmatriculați în prezent la UEMR. În contextul recentei suplimentări de buget alocată Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, avem convingerea că acesta dispune de resursele financiare necesare pentru a evita lăsarea a 172 de angajaţi dintr-o universitate publică fără salarii timp de patru luni, în vreme ce, paradoxal, în sfârșit se vor aloca suplimentările bugetare pentru majorarea cu 15 la sută a salariilor tuturor cadrelor didactice”, se amenință prin același comunicat.

În încheiere, Frunzăverde și Rudolf își exprimă convingerea că reprezentanţii mass-mediei locale şi naţionale vor fi alături de cei 172 de angajaţi ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi îi vor susţine în vederea soluţionării acestei situaţii extrem de grave.