Caransebeşul se făleşte cu George Enescu

Cinema Luna din Caransebeș are de astăzi amplasată pe clădire o placă comemorativă din granit, care consemnează trecerea marelui George Enescu prin orașul de pe Timiș și Sebeș.

Marele compozitor român a concertat în trei rânduri la Caransebeș, fiind invitat de societățile culturale ale timpului. Primarul de atunci, care deși era jurist, iubea muzica, fiind dirijorul Filarmonicii din Caransebeș.

”Este un circuit muzical care îşi pro­pu­ne refacerea traseului con­certistic al lui George E­nescu pe plai mioritic bă­nă­țean (un topos cultural ale cărui reflexe baroce l-au fas­ci­nat), unde întâistă­tă­to­rul muzicii românești a con­cer­tat, cu o densă ritmi­ci­ta­te, între anii 1912 și 1943: la Lugoj (10 concerte, între 1912 – primul concert în Banat – şi 1943), Caran­se­beş (trei recitaluri, în 1922, 1927 şi 1929), Oraviţa (1931) şi Timişoara (23 de con­certe, între 1921 şi 1943)”, ne-a precizat directorul Casei de Cultură, Ioan Cojocariu.

La dezvelirea plăcii memoriale au participat o serie de oameni de cultură, care s-au deplasat apoi la Sinagoga din Caransebeș, unde a avut loc lansarea cărții „George Enescu – consonanțe bănățene”, autor prof. dr. Constantin Tufan Stan, muzicolog, mem­bru al Uniunii Com­po­zi­torilor și Muzicologilor din România. Lucrarea consemnează periplul bănățean al lui Enescu. La finalul acțiunii, participanții au avut plăcerea de a asculta un concert simfonic susținut de elevi, stu­denţi, masteranzi şi pro­fe­sori de la Colegiul Na­ţio­nal de Muzică „George E­nescu” și Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” din Bu­cureşti, Colegiul Na­țio­nal de Arte „Ion Vidu” din Timișoara, Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad și Facultatea de Mu­zi­că şi Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara.

De la Caransebeș, acțiunea se va muta la Or­a­vița, pe scena Teatrului Vechi „Mihai Eminescu”, un­de spectacolul, organizat de Primărie și Consiliul Lo­cal, cu aportul dr. Ionel Bo­ta, se va desfășura sub ge­ne­ricul Conferinţele Na­ţio­na­le „George Enescu” şi Ba­natul.